Typezetjes uit de praktijk (laatste update 26nov2023)

(11 november 2023, Harry Zandvliet)

Dit jaar kwam mijn boek uit: ‘Typezetjes uit de praktijk’ hier te bestellen: https://marktplaza.nl/typezetjes-uit-de-praktijk-94307980

Een vervolg op het encyclopedisch damboek van Arie van der Stoep over damcombinaties (Alle typezetjes). In mijn boek wordt uit de doeken gedaan uit welke bouwstenen combinaties bestaan. Vervolgens worden de slagzetten behandeld, deze zijn gegroepeerd op een thema. Door typezetjes te groeperen op thema en te ontleden in algemene bouwstenen zult u de combinaties sneller ontdekken in partijen!

Alle slagzetten komen uit partijfragmenten de namen van de spelers staan ook in een index, gesorteerd op achternaam speler en per speler met verwijzing naar diens diagrammen. Misschien staat u er ook bij! Het betreffen partijen vanaf eind 19e eeuw. Alleen typezetjes zijn opgenomen in de typezetjescanon die regelmatig in de praktijk voorkomen.

Van elke combinatie wordt ook diens geschiedenis beschreven, zoals wie hem gemunt heeft en in welke historische partijen deze een grote rol speelt.

In de komende weken ga ik typezetjes uit mijn boek hier publiceren, dat wil zeggen van elke typezetje geef ik een paar mooie voorbeelden, in mijn boek zult u de totale verzameling kunnen vinden van de typezetjes en per typezet diens ontstaansgeschiedenis.

De bestaande slagzetten uit de praktijk kunnen onderverdeeld worden in de volgende 23 groepen:

➢ Algemene slagen (Coups Général)
➢ Blonde slagen (Coups Blonde)
➢ Brilslagen (Coups des Lunettes)
➢ Fabre slagen (Coups Fabre)
➢ Haarlemmer slagen (Coups des Mazettes)
➢ Hielslagen (Coups du Talon)
➢ Kaatsingslagen (Coups du Ricochet)
➢ Kerkhofslagen (Coups de Cimetières)
➢ KVO-slagen (Coups de Confinement)
➢ Hekstellingslagen (Coups du Marchand)
➢ Meerslagslagen (Coups du Impact multiple)
➢ Vrije damslagen (Coups du dame libre)
➢ Rechte damslagen (Coups du dame droit)
➢ Philippe slagen (Coups Philippe)
➢ Raphaël slagen (Coups Raphaël)
➢ Temposlagen (Coups du Tempo libre)
➢ Turkse Themaslagen (Coups du théme Turc)
➢ Vangstellingsmotief- en eindspelslagen (Coups du Motief de positonnement et Endgame)
➢ Statische slagen (Coups du Statique)
➢ Verrassingslagen (Coups d’Assommoir)
➢ Voorpost-24 slagen (Coups d’Avant poste-24)
➢ Valluikslagen (Coups de Trappe)
➢ Weiss slagen (Coups de l’expresse)
  1. Algemene slagen

Slagzetten die niet ondergebracht konden worden in één van de 22 thema’s heb ik in deze groep verzameld.

1.1 Centrumslag (Coup Central) (Henri Chiland)
1.1.1 Centrumslag finesse Tholel (Coup Central finesse Tholel) (Francis Tholel)
1.2 Deslauriers slagzet (Coup Deslauriers) (Marcel Deslauriers)
—-1.2.1 De orthodoxe slagzet van Deslauriers (Coup Deslauriers forme orthodoxe) 
—-1.2.2 De vrije vorm: slagzet van Deslauriers (Coup Deslauriers forme libre)
1.3 Napoleon slag (Coup Napoleon) (Henri Chiland)
1.4 Raichenbach slagzet (Coup Raichenbach) (Maurycy Rajchenbach)
1.5 Spaanse slag (Coup Espagnol) (Freek Raman)
1.6 Slag van de juiste richting (Coup de L’aigulle) (Louis Barteling)
1.7 Zetje van Lochtenberg (Coup Lochtenberg) (C.J. Lochtenberg)

2. Blonde slagen (Coups Blonde)

Wit voert uit: Het universele kenmerk van de Blonde slagzet is dat er minimaal 2 witte en 2 zwarte schijven tegenover elkaar staan op dezelfde diagonaal, met een onbezet veld onder de voorste witte schijf van de witte tweepoot. Een zwarte schijf dendert langs de zwarte tweepoot, door een meerslag, en eindigt op het onbezette veld waarna de eindslag plaatsvindt.

2.1 Blonde slagzet (Coup Blonde)

2.2 Bourquin slagzet (Coup Bourquin)

2.3 Normandische slag (Coup Normand)

3. Brilslagen

Het kenmerk van een Brilslag is dat er bij het uitvoeren van de slagzet sprake is van een tussenpieper. Een tussenpieper kan een schrijf zijn in: een open bril, een halfopen bril of een gesloten bril. In het laatste geval wordt ook wel gesproken van een geklemde schijf.

3.1 Bonnard slagzet (Coup Bonnard) (Marcel Bonnard)

3.2 Brilslag (Coup De La Lunette) (Piet Roozenburg)

3.3 Van Eck slagzet (Coup Van Eck) (Een zekere R. van Eck)

3.4 Gortmans slagzet (Coup Gortmans) (Godefridus Gortmans)

3.5 Haakslag (Coup De Croc) (Eugène Leclercq)

3.6 Klemcombinatie (Coup Dans Les Pinces) (Piet Roozenburg)

3.7 Labrosse slagzet (Coup Labrosse) (Georges Labrosse)

3.8 Molimard Forcing (Molimard forçage) (Marcel Molimard)

3.8.1 Molimard forcing in flankaanval (Molimard forçage dans l’attaque de flanc) (Marcel Molimard)

3.9 Mosenslag (Coup Gâcher) (Freek Raman)

3.10 Puikslag (Coup de la Mine) (Oscar Baeke)

3.11 Schaarslag (Coup de Ciseaux) (Henri Chiland)

3.12 Verraderlijke slag (Coup De Jarnac) (Pierre Manoury)

Scroll naar boven