Informatie

Damclub Hofstad

Damclub Hofstad is in april 2023 opgericht en is ontstaan uit een fusie tussen De Hofstad Dammers en Damclub Den Haag. Damclub Hofstad is de grootste damvereniging in Den Haag en heeft naast de seniorenafdeling ook veel activiteiten voor jeugddammen.

Damclub Den Haag is in 1974 onstaan uit een fusie tussen de Haagse Christelijke Damvereniging (HCDV) en SWZDV. Die laatste vereniging is in de jaren zestig ontstaan uit een fusie tussen Damclub Scheveningen en Wie Zoekt Die Vindt (WZDV). WZDV is in 1917 opgericht.

De Hofstad Dammers zijn ontstaan uit damvereniging Ons Doel Bereikt (ODB) en RDG/DIO. RDG/DIO is in 1989 opgericht en was het resultaat van een fusie tussen Residentie Damgenootschap en Door Inspanning Ontspanning (DIO). DIO was de oudste damvereniging in Den Haag en is in 1906 opgericht.

Bestuur

Bij de fusie is een voorlopig bestuur gevormd. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei is het definitieve bestuur gekozen met de volgende samenstelling:

  • Voorzitter: Jan Kok
  • Vice-voorzitter: Frans van de Velde
  • Secretaris/externe competitie: Jeroen Kos
  • Penningmeester: Jaap van Hal
  • Interne competitie: Nico Leemberg
  • Jeugddammen: Gerard de Groot

Contributie

De volgende contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd:

Senioren: € 10,= per maand
Junioren (17-19 jaar): € 5,= per maand
Aspiranten (14-16 jaar): € 4,50 per maand
Pupillen en welpen (t/m 13 jaar): € 4,= per maand
Donateurs: € 40,= per jaar

Jeugd betaalt over de maanden juli en augustus geen contributie. Houders van een geldige Ooievaarspas krijgen 50% korting op de contributie. 

Rekeningnummer: NL90 INGB 0002772600 t.n.v. Damclub Hofstad te Den Haag.

Speellocatie

Damclub Hofstad speelt in Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a, 2541 JG Den Haag.

De clubavond is iedere dinsdagavond. Jeugd speelt vanaf 18:45 uur, volwassenen vanaf 20:00 uur tot circa 23:00 uur.

Ereleden en leden van verdienste

Erevoorzitters

W.J. de Vlaming (1977)       

A.P.A. Limburg (1986)         (1996)

J. Kok (2000)

Ereleden

J. Olivier (1985)    

C. Vorselman (1987)

H.M. de Hardt (2002)     (2002)

G.J. de Groot (2016)

F.A. van Eenennaam (2023)

Leden van verdienste

H.A. te Lindert (1983)      (1991)

J.A. Vrolijk (1985)

A.J. Bom (1988)               (2014)

R.D.M. v.d. Velde (1988)

R. Zwart (2000)

G.J. de Groot (2011)

W.C. Hendriks (2012)      (2014)

J. Bardewee (2014)        (2021)

F.A. van Eenennaam (2017)

J. Kos (2017)

A. Kruyshoop (2023)

Scroll naar boven