Informatie

Bestuur

Bij de fusie is een voorlopig bestuur gevormd. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei wordt het definitieve bestuur gekozen.

Speellocatie

Damclub Hofstad speelt tot eind mei op een tijdelijke locatie: SOS Kwieksport, Bentelostaat 100. Daarna zal naar de nieuwe locatie Morgenstond verhuisd worden.

Contributie

De volgende contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd: Senioren: € 10,= per maandJunioren (17-19 jaar): € 5,= per maandAspiranten (14-16 jaar): € 4,50 per maandPupillen en welpen (t/m 13 jaar): € 4,= …

Contributie Lees meer »

Scroll naar boven