Informatie

Bestuur

Bij de fusie is een voorlopig bestuur gevormd. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 mei wordt het definitieve bestuur gekozen.

Speellocatie

Damclub Hofstad speelt Ontmoetingscentrum Morgenstond, 1e Eeldepad 3a, 2541 JG Den Haag. De clubavond is iedere dinsdagavond. Jeugd speelt vanaf 19:00 uur, volwassenen vanaf 20:00 uur tot circa 23:00 uur.

Contributie

De volgende contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd: Senioren: € 10,= per maandJunioren (17-19 jaar): € 5,= per maandAspiranten (14-16 jaar): € 4,50 per maandPupillen en welpen (t/m 13 jaar): € 4,= …

Contributie Lees meer »

Scroll naar boven